• cadenza
  • cadenza
  • cadenza
  • cadenza
  • cadenza

SILVER

M2485B

Kia Store Etown

7 7 ,7 5 1

17 Hi-Res Photos

$ 4,990 or Apply For Credit

Blue

M2615C

Kia Store Etown

1 1 4 ,5 7 2

15 Hi-Res Photos

$ 7,990 or $77/mo*

Black

M2530A

Kia Store Etown

1 2 9 ,6 1 6

20 Hi-Res Photos

$ 8,990 or Apply For Credit

Black

M2651A

Kia Store Etown

6 5 ,4 6 4

18 Hi-Res Photos

$ 11,990 or $176/mo*

Aurora Black Pe

17434

Kia Store Etown

3 4 ,8 5 2

16 Hi-Res Photos

$ 12,990 or $155/mo*

SILVER

17385B

Kia Store Etown

8 8 ,1 5 7

17 Hi-Res Photos

$ 13,990 or $215/mo*

Aurora Black

17403

Kia Store Etown

3 6 ,6 2 2

17 Hi-Res Photos

$ 13,990 or $150/mo*

Tuxedo Black Me

17426

Kia Store Etown

2 8 ,6 1 2

16 Hi-Res Photos

$ 15,990 or $177/mo*

GRAY

17391

Kia Store Etown

0

19 Hi-Res Photos

$ 16,990 or $191/mo*

SILVER

17428

Kia Store Etown

4 5 ,5 7 6

17 Hi-Res Photos

$ 16,990 or $191/mo*

White

17416

Kia Store Etown

2 4 ,1 0 2

17 Hi-Res Photos

$ 16,990 or $191/mo*

BLACK

17421

Kia Store Etown

3 4 ,5 7 5

16 Hi-Res Photos

$ 18,990 or $218/mo*

BLACK

M2642A

Kia Store Etown

5 4 ,2 4 6

17 Hi-Res Photos

$ 19,990 or $264/mo*

Crystal Black P

M2754A

Kia Store Etown

3 5 ,0 7 2

17 Hi-Res Photos

$ 19,990 or $232/mo*

Fathom Blue

17432

Kia Store Etown

1 4 ,7 4 8

18 Hi-Res Photos

$ 20,990 or $246/mo*

Ruby Red Metall

17408

Kia Store Etown

2 4 ,9 4 9

17 Hi-Res Photos

$ 21,990 or $259/mo*

Black Forest Pe

17419

Kia Store Etown

3 5 ,1 9 0

17 Hi-Res Photos

$ 22,990 or $311/mo*

Titanium Metall

17418

Kia Store Etown

2 7 ,9 8 5

18 Hi-Res Photos

$ 23,990 or $287/mo*

Black

17410

Kia Store Etown

3 0 ,5 6 9

17 Hi-Res Photos

$ 26,990 or $328/mo*

Granite Crystal

17431

Kia Store Etown

2 1 ,5 0 3

19 Hi-Res Photos

$ 28,990 or $355/mo*

BLUE

M2620A

Kia Store Etown

7 7 ,4 8 1

15 Hi-Res Photos

$ 28,990 or $405/mo*

Snow White Pear

17422

Kia Store Etown

7 ,1 0 0

17 Hi-Res Photos

$ 29,990 or $369/mo*

White

17420

Kia Store Etown

2 5 ,3 1 7

16 Hi-Res Photos

$ 31,900 or $450/mo*

Red

17387

Kia Store Etown

5 7 ,7 3 4

16 Hi-Res Photos

$ 37,990 or $478/mo*

Black

17406

Kia Store Etown

1 0 ,2 6 1

18 Hi-Res Photos

$ 57,990 or $752/mo*

Inventory Available @ Sister Stores

-

K4288A

Kia Store Preston

1 7 3 ,0 6 0

23 Hi-Res Photos

$ 1,995 or Apply For Credit

-

K4472A

Kia Store Preston

2 0 0 ,0 0 0

29 Hi-Res Photos

$ 2,495 or Apply For Credit

-

K4204A

Kia Store Preston

2 2 0 ,4 7 5

25 Hi-Res Photos

$ 2,995 or Apply For Credit

-

K4237B

Kia Store Preston

1 7 3 ,7 9 6

24 Hi-Res Photos

$ 2,995 or Apply For Credit

-

K5235A

Kia Store Preston

1 1 2 ,5 2 9

3 Hi-Res Photos

$ 2,995 or Apply For Credit

SILVER

K4482A

Kia Store Preston

1 2 2 ,7 7 5

40 Hi-Res Photos

$ 3,995 or Apply For Credit

-

K5098B

Kia Store Preston

1 0 1 ,5 5 2

33 Hi-Res Photos

$ 3,995 or Apply For Credit

-

U5070A

Kia Store Preston

1 1 3 ,0 7 8

3 Hi-Res Photos

$ 4,995 or Apply For Credit

Black

K5089B

Kia Store Preston

1 1 9 ,0 7 1

35 Hi-Res Photos

$ 4,995 or Apply For Credit

-

K4304A

Kia Store Preston

1 5 3 ,5 6 0

5 Hi-Res Photos

$ 5,880 or Apply For Credit

-

E8233A

Kia Store East

9 2 ,7 5 7

9 Hi-Res Photos

$ 5,950 or Apply For Credit

-

E7128A

Kia Store East

1 5 8 ,6 1 7

12 Hi-Res Photos

$ 5,950 or $57/mo*

-

K4258A

Kia Store Preston

1 4 3 ,7 4 7

40 Hi-Res Photos

$ 6,140 or Apply For Credit

BLUE

C2985A

Kia Store Clarksville

1 1 6 ,0 7 1

19 Hi-Res Photos

$ 6,350 or Apply For Credit

SILVER

K4325A

Kia Store Preston

1 6 2 ,3 6 7

42 Hi-Res Photos

$ 6,415 or $53/mo*

-

K4476A

Kia Store Preston

8 6 ,4 3 3

39 Hi-Res Photos

$ 6,612 or Apply For Credit

-

K5227A

Kia Store Preston

1 2 5 ,3 9 5

33 Hi-Res Photos

$ 6,618 or $70/mo*

GRAY

C3243A

Kia Store Clarksville

7 8 ,5 1 5

20 Hi-Res Photos

$ 6,950 or Apply For Credit

Black

K4128A

Kia Store Preston

6 9 ,7 4 8

27 Hi-Res Photos

$ 6,995 or Apply For Credit

Black

C4104A

Kia Store Clarksville

1 6 8 ,1 6 7

19 Hi-Res Photos

$ 7,350 or Apply For Credit

Black

C4078A

Kia Store Clarksville

1 5 6 ,2 1 0

21 Hi-Res Photos

$ 7,350 or Apply For Credit

-

E7366A

Kia Store East

1 0 7 ,3 0 2

15 Hi-Res Photos

$ 7,798 or $93/mo*

White

K4437A

Kia Store Preston

1 6 6 ,3 2 5

28 Hi-Res Photos

$ 8,701 or $111/mo*

-

U5085A

Kia Store Preston

4 3 ,8 0 3

39 Hi-Res Photos

$ 8,795 or $113/mo*

Silver

K4433A

Kia Store Preston

7 7 ,7 3 2

43 Hi-Res Photos

$ 8,995 or $117/mo*

Blue

U5081X

Kia Store Preston

1 0 2 ,9 8 9

30 Hi-Res Photos

$ 9,205 or Apply For Credit

Red

U5079

Kia Store Preston

1 0 4 ,0 7 3

33 Hi-Res Photos

$ 9,282 or $123/mo*

BLUE

C4171A

Kia Store Clarksville

1 0 4 ,5 3 1

20 Hi-Res Photos

$ 9,350 or Apply For Credit

-

K4486A

Kia Store Preston

1 5 5 ,2 6 5

36 Hi-Res Photos

$ 9,362 or $99/mo*

Stone

K4427A

Kia Store Preston

6 9 ,5 9 2

40 Hi-Res Photos

$ 9,680 or $104/mo*

-

K5176A

Kia Store Preston

5 1 ,5 4 9

39 Hi-Res Photos

$ 9,992 or $136/mo*

GRAY

K5180A

Kia Store Preston

5 4 ,2 8 6

34 Hi-Res Photos

$ 9,995 or $137/mo*

RED

C4167A

Kia Store Clarksville

1 0 4 ,3 2 6

20 Hi-Res Photos

$ 10,350 or $143/mo*

Red

K4392A

Kia Store Preston

7 4 ,0 8 6

30 Hi-Res Photos

$ 10,701 or Apply For Credit

Silver

K3445A

Kia Store Preston

1 4 2 ,6 0 0

37 Hi-Res Photos

$ 10,995 or Apply For Credit

-

K4412A

Kia Store Preston

7 4 ,3 7 5

45 Hi-Res Photos

$ 11,140 or $159/mo*

Red

U5077

Kia Store Preston

7 0 ,1 3 6

31 Hi-Res Photos

$ 11,167 or $127/mo*

-

K4442A

Kia Store Preston

4 1 ,4 1 4

39 Hi-Res Photos

$ 11,741 or $119/mo*

BLACK

K5337A

Kia Store Preston

7 1 ,9 4 7

43 Hi-Res Photos

$ 11,995 or $176/mo*

-

K4495A

Kia Store Preston

4 6 ,7 6 8

43 Hi-Res Photos

$ 11,995 or $140/mo*

-

E7428A

Kia Store East

4 7 ,7 4 0

7 Hi-Res Photos

$ 11,998 or $176/mo*

BLUE

11498

Kia Store East

5 4 ,4 7 4

5 Hi-Res Photos

$ 11,998 or $148/mo*

Gray

K5258A

Kia Store Preston

5 9 ,1 3 6

34 Hi-Res Photos

$ 12,056 or $123/mo*

WHITE

C4193A

Kia Store Clarksville

5 4 ,7 1 4

22 Hi-Res Photos

$ 12,390 or $155/mo*

Oxford White

C3011A

Kia Store Clarksville

2 1 ,9 8 7

21 Hi-Res Photos

$ 12,390 or $128/mo*

Silver

U5078

Kia Store Preston

3 7 ,0 7 2

31 Hi-Res Photos

$ 12,409 or $128/mo*

-

E7443A

Kia Store East

1 0 ,7 1 2

13 Hi-Res Photos

$ 12,724 or $133/mo*

-

K4448A

Kia Store Preston

4 3 ,8 3 4

43 Hi-Res Photos

$ 12,995 or $155/mo*

Bright Silver M

K4396A

Kia Store Preston

5 9 ,5 1 3

33 Hi-Res Photos

$ 12,995 or $155/mo*

BLUE

K4447A

Kia Store Preston

3 4 ,4 9 8

45 Hi-Res Photos

$ 12,995 or $155/mo*

BLACK

11550

Kia Store East

4 4 ,1 6 6

13 Hi-Res Photos

$ 12,998 or $155/mo*

Black seat trim

K4329A

Kia Store Preston

3 0 ,4 2 5

39 Hi-Res Photos

$ 13,089 or $138/mo*

Bright Silver M

K4376A

Kia Store Preston

2 4 ,4 2 8

32 Hi-Res Photos

$ 13,176 or $139/mo*

Black

K4475A

Kia Store Preston

3 7 ,4 4 4

39 Hi-Res Photos

$ 13,195 or $158/mo*

BLACK

C4143A

Kia Store Clarksville

9 5 ,1 4 2

20 Hi-Res Photos

$ 13,350 or $170/mo*

Titanium Pearl

K4423A

Kia Store Preston

4 3 ,7 7 1

40 Hi-Res Photos

$ 13,412 or $162/mo*

BLACK

K4364A

Kia Store Preston

7 ,1 9 8

35 Hi-Res Photos

$ 13,472 or $143/mo*

RED

C3279A

Kia Store Clarksville

1 0 2 ,8 6 5

20 Hi-Res Photos

$ 13,590 or $174/mo*

BLACK

K5109A

Kia Store Preston

3 5 ,6 1 3

39 Hi-Res Photos

$ 13,681 or $166/mo*

-

K5053B

Kia Store Preston

5 4 ,1 6 5

43 Hi-Res Photos

$ 13,692 or $166/mo*

-

K5056A

Kia Store Preston

3 3 ,9 6 7

40 Hi-Res Photos

$ 13,749 or $167/mo*

Black

C4291A

Kia Store Clarksville

1 0 6 ,1 2 5

20 Hi-Res Photos

$ 13,990 or $181/mo*

BLACK

C3214A

Kia Store Clarksville

1 0 7 ,7 8 9

22 Hi-Res Photos

$ 13,990 or $215/mo*

BLUE

K4264A

Kia Store Preston

7 ,1 5 8

41 Hi-Res Photos

$ 14,523 or $179/mo*

Taffeta White

C2978B

Kia Store Clarksville

1 3 8 ,0 9 4

20 Hi-Res Photos

$ 14,650 or $228/mo*

Silver

C4075A

Kia Store Clarksville

6 0 ,1 8 3

23 Hi-Res Photos

$ 14,890 or $162/mo*

GRAY

C1059A

Kia Store Clarksville

5 4 ,5 1 8

19 Hi-Res Photos

$ 14,900 or $162/mo*

-

E7450A

Kia Store East

3 5 ,7 3 4

5 Hi-Res Photos

$ 14,998 or $234/mo*

Clear White

K4266A

Kia Store Preston

1 4 ,6 8 4

31 Hi-Res Photos

$ 15,280 or $168/mo*

RED

U5074

Kia Store Preston

1 0 ,5 9 3

39 Hi-Res Photos

$ 15,322 or $168/mo*

Black

K5097A

Kia Store Preston

3 6 ,2 3 9

30 Hi-Res Photos

$ 15,330 or $168/mo*

Titanium Pearl

K5220A

Kia Store Preston

1 7 ,1 3 2

39 Hi-Res Photos

$ 15,345 or $168/mo*

Molten

K4200A

Kia Store Preston

1 5 ,4 0 9

36 Hi-Res Photos

$ 15,389 or $169/mo*

BLUE

C3233A

Kia Store Clarksville

7 4 ,3 3 7

21 Hi-Res Photos

$ 15,390 or $169/mo*

Alpine White

5795A

Kia Store Clarksville

1 0 8 ,6 1 3

20 Hi-Res Photos

$ 15,390 or $204/mo*

Oxford White

C3195A

Kia Store Clarksville

1 5 ,5 4 0

26 Hi-Res Photos

$ 15,390 or $169/mo*

-

E7420A

Kia Store East

1 6 ,0 0 9

12 Hi-Res Photos

$ 15,998 or $177/mo*

-

E7159A

Kia Store East

5 1 ,6 6 7

10 Hi-Res Photos

$ 15,998 or $202/mo*

SILVER

11552

Kia Store East

1 7 ,7 7 5

3 Hi-Res Photos

$ 15,998 or $177/mo*

-

E8182A

Kia Store East

4 9 ,7 6 7

9 Hi-Res Photos

$ 15,998 or $177/mo*

Red

K5266A

Kia Store Preston

2 3 ,3 6 9

34 Hi-Res Photos

$ 16,199 or $180/mo*

Pearl White

C3219A

Kia Store Clarksville

4 1 ,1 3 8

20 Hi-Res Photos

$ 16,690 or $213/mo*

Bright Silver

C3139A

Kia Store Clarksville

3 0 ,9 7 5

17 Hi-Res Photos

$ 16,990 or $191/mo*

Black

K5189A

Kia Store Preston

1 2 ,5 3 0

40 Hi-Res Photos

$ 16,995 or $191/mo*

-

E7420X

Kia Store East

2 0 ,2 5 2

3 Hi-Res Photos

$ 16,998 or $191/mo*

-

E7305A

Kia Store East

5 1 ,0 0 9

3 Hi-Res Photos

$ 16,998 or $231/mo*

-

E7372A

Kia Store East

3 3 ,6 8 7

3 Hi-Res Photos

$ 16,998 or $191/mo*

-

E8248A

Kia Store East

2 5 ,0 3 3

3 Hi-Res Photos

$ 16,998 or $191/mo*

BLACK

C4259A

Kia Store Clarksville

1 4 ,9 0 3

22 Hi-Res Photos

$ 17,390 or $196/mo*

GRAY

C4092A

Kia Store Clarksville

2 5 ,9 1 0

19 Hi-Res Photos

$ 17,590 or $227/mo*

DARK CHERRY

5822

Kia Store Clarksville

4 3 ,7 1 0

20 Hi-Res Photos

$ 17,890 or $203/mo*

White

K4397A

Kia Store Preston

1 7 ,3 6 4

41 Hi-Res Photos

$ 17,953 or $204/mo*

-

E7485A

Kia Store East

1 1 ,2 8 2

15 Hi-Res Photos

$ 17,998 or $205/mo*

-

E8123A

Kia Store East

2 0 ,4 6 2

12 Hi-Res Photos

$ 17,998 or $205/mo*

-

E8145A

Kia Store East

1 5 ,7 3 4

15 Hi-Res Photos

$ 17,998 or $205/mo*

BLUE

5825

Kia Store Clarksville

3 8 ,0 7 5

20 Hi-Res Photos

$ 18,390 or $240/mo*

BLUE

C4103A

Kia Store Clarksville

1 2 ,6 1 2

19 Hi-Res Photos

$ 18,390 or $210/mo*

-

K4416A

Kia Store Preston

1 4 ,5 7 9

41 Hi-Res Photos

$ 18,422 or $211/mo*

SILVER

C3237A

Kia Store Clarksville

3 5 ,2 6 1

20 Hi-Res Photos

$ 18,690 or $214/mo*

-

K5338A

Kia Store Preston

2 7 ,9 8 7

43 Hi-Res Photos

$ 19,895 or $231/mo*

SATIN METAL

11564

Kia Store East

1 9 ,3 6 5

13 Hi-Res Photos

$ 19,998 or $232/mo*

-

E8294A

Kia Store East

5 2 ,7 9 4

4 Hi-Res Photos

$ 19,998 or $265/mo*

White

U5069

Kia Store Preston

1 8 ,0 0 3

32 Hi-Res Photos

$ 20,870 or $244/mo*

-

E6779A

Kia Store East

1 4 ,3 2 3

14 Hi-Res Photos

$ 20,998 or $246/mo*

Titanium Silver

K5265A

Kia Store Preston

6 8 ,1 5 7

44 Hi-Res Photos

$ 21,556 or $289/mo*

Red

K4354A

Kia Store Preston

1 ,0 6 2

37 Hi-Res Photos

$ 21,995 or $259/mo*

-

E7486A

Kia Store East

9 ,1 9 6

15 Hi-Res Photos

$ 21,998 or $260/mo*

WHITE

C4187B

Kia Store Clarksville

2 0 ,1 7 9

21 Hi-Res Photos

$ 22,250 or $263/mo*

-

E8344A

Kia Store East

2 9 4

6 Hi-Res Photos

$ 22,450 or $266/mo*

Silver

U5083

Kia Store Preston

3 4 ,4 0 5

41 Hi-Res Photos

$ 23,628 or $282/mo*

BRONZE

C3197A

Kia Store Clarksville

1 6 ,0 0 2

22 Hi-Res Photos

$ 23,690 or $283/mo*

-

K3079A

Kia Store Preston

3 8 ,5 1 5

41 Hi-Res Photos

$ 23,695 or $283/mo*

Signal Red

C4194A

Kia Store Clarksville

2 5 ,5 6 6

23 Hi-Res Photos

$ 23,990 or $287/mo*

GRAY

5823

Kia Store Clarksville

8 ,3 3 3

20 Hi-Res Photos

$ 24,590 or $295/mo*

GRAY

5821

Kia Store Clarksville

1 6 ,9 9 5

9 Hi-Res Photos

$ 24,690 or $296/mo*

-

K4384B

Kia Store Preston

3 8 ,1 2 0

34 Hi-Res Photos

$ 24,922 or $429/mo*

Sparkling Silve

K5218A

Kia Store Preston

1 ,6 5 8

32 Hi-Res Photos

$ 25,577 or $309/mo*

-

E8258A

Kia Store East

3 2 ,4 8 3

3 Hi-Res Photos

$ 25,998 or $314/mo*

Blue

U5076

Kia Store Preston

1 3 ,4 7 1

32 Hi-Res Photos

$ 26,385 or $320/mo*

WHITE

U5084

Kia Store Preston

2 3 ,3 9 4

40 Hi-Res Photos

$ 27,039 or $329/mo*

Blue

U5082

Kia Store Preston

1 2 ,4 9 7

39 Hi-Res Photos

$ 31,813 or $394/mo*

Gray

5812

Kia Store Clarksville